Klanten beoordelen ons met 4,6/5
4.6/5

Privacy
verklaring

U heeft te maken met Edwin van Vilsteren Makelaars. Edwin van Vilsteren Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.
Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Edwin van Vilsteren Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.
Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.
U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
 • De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.
 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • De reden van verhuur.
 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 • De eisen die u stelt aan de huurder.
 • Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U wilt een taxatie van een woning laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.
U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw mening over de woning.
 • Gegevens over de biedingen.
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.
 • Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.
U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Datum van bezichtiging en uw mening over de woning.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw mening over de woning.
 • Gegevens over de biedingen.
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.
 • Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.
Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

NVM Makelaar Edwin van Vilsteren
Wij nemen uw privacy serieus 

De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.
 
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan een  e-mail uw verzoek naar de makelaar. NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens? 

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

Vragen? 

Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons makelaarskantoor.

Cookies

ACTIE

Ontdek uw mogelijkheden met Edwin van Vilsteren Makelaars Zwolle

plan nu een vrijblijvend verkoopadviesgesprek

Is dit het juiste moment om uw woning te verkopen? Of bent u benieuwd wat uw woning waard is?

Ontdek uw mogelijkheden

ACTIE

Ontdek uw mogelijkheden met Edwin van Vilsteren Makelaars Zwolle

plan nu een vrijblijvend verkoopadviesgesprek

Is dit het juiste moment om uw woning te verkopen? Of bent u benieuwd wat uw woning waard is?

Ontdek uw mogelijkheden